do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  

Członkowie Stowarzyszenia
Marta Biernat

Nauczyciel matematyki w ZSZiO w Sułkowicach.

 
Jan Cygan

Urodził się w 1946 r. Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa w Sułkowicach (1964) podjął pracę w Państwowym Ośrodku Maszynowym Trzyciąż na sta- nowisku pomocnika elektryka. W latach 1966 – 1968 odbył służbę wojskową i ukończył Techniczną Szkołę Wojsk Lotniczych obsługi naziemnej samolotów odrzutowych z kwalifikacjami elektromechanika. Po wojsku przez trzy lata (do 1970) pracował w Hucie im. Lenina na stanowisku II elektromechanika. Tam też ukończył Technikum Elektryczne. Od 1970 do 1992 pracował P.K.S. Kraków, jako elektryk samochodowy. Od 1990 r. po dzień dzisiejszy prowadzi własną działalność gospodarczą – Elektrotechnika Pojazdowa. W 1971 r. ożenił się. Z żoną Marią mieszkają w Rudniku k. Dobczyc. Mają czworo dzieci – dwie córki i dwóch synów.

 
Ludwik Dziewoński

Kierownik Internatu a następnie Dryektor Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa w Sułkowicach.

 
Małgorzata Górka

Absolwentka Liceum Zawodowego w zawodzie obróbka skrawaniem. Od 1983 r. jest pracownikiem Poczty Polskiej. Obecnie pracuje jako asystent w Urzędzie Pocztowym w Sułkowicach. Za swoją pracę została odznaczona brązową odznaką zasłużony pracownik łączności oraz odznaczeniem państwowym srebrnym medalem za długoletnią służbę. Jest mężatką, ma wspaniałą córkę - również absolwentkę Szkoły w Sułkowicach.

 
Janina Grabowska

Nauczyciel historii i wos w ZSZiO w Sułkowicach. Wicedyrektor.

 
Anna Kilian

Nauczyciel historii, wos i przedsiębiorczości w ZSZiO w Sułkowicach.

 
Aleksandra Korpal
 
więcej
 
Grażyna Korpal

Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

 

 

https://orkds-zpap.pl/odznaczenia-dla-krakowskich-konserwatorow/

 

 

więcej
 
Tadeusz Pelc

Wychowawca w Internacie a następnie nauczyciel nauczyciel przedmiotów rolniczych i przedsiębiorczości w ZSZiO w Sułkowicach, Kierownik Szkolenia Praktycznego i Wicedyrektor.

 
Piotr Pułka

Nauczyciel przedmiotów technicznych, Kierownik Szkolenia Praktycznego i Wicedyrektor w ZSZiO w Sułkowicach. od 2006 - Burmistrz Sułkowic.

 
Ewa Rylewicz

Nauczyciel polonista w ZSZiO w Sułkowicach.

 
Sławomir Rylewicz

Nauczyciel fizyki, matematyki, elektroniki i elektro-mechatroniki w ZSZiO w Sułkowicach.

 
Alicja Sak

Kierownik Internatu, nauczyciel przedmiotów zawodowych i bibliotekarz w ZSZiO w Sułkowicach

 
Małgorzata Sroka

Nauczyciel - bibliotekarz w ZSZiO w Sułkowicach.

 
Mieczysława Sroka

Nauczyciel polonista w ZSZiO w Sułkowicach.

 
Elżbieta Stopa

Nauczyciel fizyki i matematyki w ZSZiO w Sułkowicach. Wicedyrektor

 
Stanisław Stopa

Urodzony w 1951 r. Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa w Sułkowicach (1968), podjął naukę w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Radoczy. Po uzupełnieniu kwalifikacji pedagogicznych we wrześniu 1971 r. podjął pracę nauczyciela zawodu w Szkole w Sułkowicach. Poszukując nowych wyzwań w 1974 r. rozpoczął karierę w usługach na rzecz rolnictwa, jako Kierownik Kółka Rolniczego w Jaworniku. W latach 1975-1982 był Kierownikiem Warsztatów w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Myślenicach, a następnie przez rok w SKR w Sułkowicach z siedzibą w Krzywaczce.

W 1983 r. powrócił do pracy w szkole na stanowisku nauczyciela zawodu. W latach 90-tych objął funkcję Zastępcy Kierownika Warsztatów szkolnych i zajął się organizacją Stacji Kontroli Pojazdów. Te obowiązki pełnił do przejścia na emeryturę w 2004 r. Nie zerwał jednak kontaktu ze szkołą. Pełni nadal, w niepełnym wymiarze godzin, obowiązki zarządzającego szkolną Stacją diagnostyczną.

Mieszka w Biertowicach, ma dwóch synów i czworo wnucząt.

 
Włodzimierz Żuławiński

Urodził w 1946 r. w Dobczycach w rodzinie z przedwojennymi tradycjami rzemiosła rzeźnickiego. Mimo to po ukończeniu szkoły podstawowej Rodzice posłali go do Zasadnicze Szkoły Ślusarsko- Mechanicznej w Sułkowicach i tu, choć chciał być mechanikiem przy podziale na klasy wpisano Go do klasy ślusarzy i taki zawód na koniec nauki uzyskał (1963). Jego marzeniem wówczas było zdobyć prawo jazdy na ciągniki i pokazać się nim na głównej ulicy, czyli w Rynku w Dobczycach. Po ukończeniu szkoły, za zgodą Rodziców, zdecydował się kontynuować naukę. Pojechał do Ropczyc do Technikum Mechanizacji Rolnictwa, gdzie zdał egzamin i został przyjęty. Tamtejszy nauczyciel matematyki przekonał go by podjął studia. Złożył dokumenty na Politechnikę Poznańską - i został przyjęty, a za dobrze zdany egzamin dostał wczasy studenckie na Mazurach. Od tego czasu rozpoczęła się jego przygoda z wodą. Jest ratownikiem, sternikiem motorowodnym i żaglowym, płetwonurkiem, serwerem i kilowcem. Na trzecim roku studiów podpisał umowę o stypendium fundowane z Zakładami Wojskowymi w Warszawie, ale po kolejnych wizytach w Dobczycach poznał swoją obecną żonę, wiec zmienił plany i na spotkaniu pracodawców z przyszłymi inżynierami w Poznaniu podpisał kontrakt z POM w Brzączowicach na stanowisko zastępcy dyr. ds. technicznych. Studia ukończył wyprzedzając o rok swój rocznik i l grudnia 1971 r. rozpoczął prace w POM. Po 5 latach, które był zobowiązany odpracować w związku z pobieranym stypendium, samorządowcy z Raciechowic poprosili Go o objęcie stanowiska naczelnika gminy Raciechowice. Funkcję tę pełnił przez dwie czteroletnie kadencje.

W roku 1982 objął stanowisko naczelnika Miasta i Gminy Dobczyce, na którym pozostawał przez kolejne dwie kadencje.

Po odejściu z funkcji naczelnika (wybory samorządowe we wrześniu 1989 r.) założył firmę IN-TEL. Potem współdziałał przy założeniu firmę JAN, następnie otworzył firmę BIS - Biuro Informatyki Stosowanej. Od momentu pojawienia się komputerów Atari rozpoczął przygodę z informatyką i tym zajmuje się do dziś. Od 30 lat pisze programy dla firm i urzędów z zakresu obsługi płac oraz programy biznesowe do obsługi firm.

Od lat działa społecznie pełniąc funkcje wiceprezesa TKKF w Dobczycach, od 39 lat jest łowczym Koła Łowieckiego GRODZISKO w Raciechowicach.

 
Klaudia Zborowska

Nauczyciel geografii i przedmiotów gastronomicznych w ZSZiO w Sułkowicach.

 
 
© 2019 przyjacielezszio-sulkowice.pl | Tworzenie stron internetowych