do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  

Galeria Internat

Od Plenerów do własnej Galerii

            Pierwszy plener malarski odbył się w czerwcu 1996 roku. Głównym zadaniem pleneru miało być ukazanie piękna Sułkowic oraz najbliższych okolic i ułatwienie młodzieży i mieszkańcom naszej Gminy bezpośredniego kontaktu ze sztuką. Zainteresowanie powstałymi podczas pleneru obrazami było tak duże, że w następnym roku odbył się drugi plener, a potem trzeci i stało się jasne, że należy stworzyć salę wystawienniczą, która gościłaby nie tylko wystawy poplenerowe, ale prowadziła stałą działalność kulturalną. Tak narodziła się Galeria Internat Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, zlokalizowana w budynku byłego internatu szkolnego.. Jej inauguracja odbyła się 9 marca 1999 roku, wystawą wieńczącą IV Plener Malarski "Sułkowice '99", czyli 44 obrazów przedstawiających Sułkowice, jakich na co dzień nie zauważamy. Plenery stały się osią przewodnią działalności Galerii Internat. Do 2012 roku odbyło się ich 21. Powstałe podczas plenerów obrazy stały się cennymi dokumentami historii Szkoły, Sułkowic i okolic i znalazły swe poczesne miejsce w wielu instytucjach, zakładach pracy i domach prywatnych w Gminie i Powiecie Myślenickim. Do najcenniejszej kolekcji należy Poczet Dyrektorów Szkoły od początku jej istnienia do 2012 r. (14 portretów) powstały podczas XXI Pleneru i wyeksponowany w Auli szkolnej. Natomiast o znaczeniu plenerów w środowisku artystycznym świadczy fakt, że Związek Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego zorganizował w Galerii Klubu Plastyków w Krakowie wystawę "PLENERY MALARSKIE W SUŁKOWICACH 1996-2010", a Artyści malarze zadedykowali ją „Pani Dyrektor Aleksandrze Korpal i jej wspaniałym Rodzicom”.

Przez 15 lat działalności w Galerii Internat prezentowane były głównie wystawy malarstwa, ale także wystawy rzeźby, ceramiki, fotografii i okolicznościowe dotyczące np. historii Szkoły – tej dawnej jak i współczesnej. Zorganizowano łącznie 135 wystaw, w tym malarstwa – 91 (tj. 38 wystaw zbiorowych i 53 indywidualne), rzeźby – 6, fotografii – 9 i 29 wystaw okolicznościowych. W Galerii Internat wystawiało swe prace 52 artystów profesjonalnych, w tym tajwański artysta Wu Jhycheng.

            Od początku do pracy nad stworzeniem w Galerii centrum miejscowego życia kulturalnego chętnie i aktywnie włączyli się nauczyciele i uczniowie. Jako pierwsze otoczyły Galerię opieką uczennice z Liceum Ekonomicznego ze swą wychowawczynią mgr Elżbietą Stopa. Potem „pałeczkę” przejęli uczniowie z LO pod opieką mgr Mieczysławy Sroki, a następnie mgr Janiny Grabowskiej. Wreszcie opiekę nad Galerią przejął Samorząd Uczniowski pod kierunkiem, mgr Anna Łuczak. Jednocześnie do współpracy włączyły się panie: mgr Urszula Woźnik-Batko, mgr Anna Kilian, mgr Ewa Rylewicz, mgr Małgorzata Sroka i mgr Elżbieta Ziemianin-Profic. Dzięki współpracy organizatora wystaw, nauczycieli i młodzieży, każdemu wernisażowi towarzyszyła odpowiednia oprawa artystyczna. Wystawy natomiast stały się tłem dla licznych inscenizacji, prezentacji, konkursów, sesji naukowych czy konferencji okolicznościowych z licznym i czynnym udziałem uczniów, także Szkoły Podstawowej czy Gimnazjum. Do najciekawszych należy zaliczyć: wykład na temat dziejów myślenickich żydów - ,,Żydzi w Polsce - swoi czy obcy", seminarium naukowe „Anioły w literaturze, sztuce i języku" do wystawy ,,Anioły 2000", cykl artystyczny "Cztery pory roku w poezji polskiej", impresja poetycka pt. ,,Miasta, miasteczka, wioski...", "Treny" Jana Kochanowskiego w rzeźbie St. Trybały, przedstawienia: "Droga do Niepodległej" na tle rysunków legionowych Tadeusza Korpala, "Jak Wielka Sobota Post wyganiała", "Witaj Europo", "W Mołdawskiej Izbie", Kabaret "Balonik z Zielonej" itp.

            Od 2007 roku prezentowany jest w Galerii cykl spotkań pod wspólnym tytułem PORTRETY. Jego celem jest ukazanie i przybliżenie szerszej społeczności ludzi związanych z Sułkowicami, którzy swym życiem, działaniem, pasją, zaznaczyli trwały ślad na mapie historii naszej Małej Ojczyzny. Ponieważ dotarcie do materiałów źródłowych wymaga od organizatorów nieraz wiele czasu i wysiłku, do dziś odbyło się 9 takich spotkań, a ich bohaterami byli np. Proboszczowie parafii w Sułkowicach, Władysław Piątkowski - nauczyciel, wychowawca. trener, Szczep ,,Leśny" ZHP, ks. dr Józef Sadzik, Dyrektorzy, Wicedyrektorzy i Nauczyciele sułkowickiej Alma Mater.

            W Galerii odbywały się także spotkania okolicznościowe, jak np. z córką pierwszego dyrektora Szkoły, Heleną Smereczyńską-Bogusz przy okazji wystawy ,,C.k. Szkoła Kowalska w Sułkowicach. Szkoła w latach 1894-1927", z absolwentem LZ (1983) ks. Andrzejem Zającem, misjonarzem, połączone z wystawą fotografii pt. "Różne oblicza Afryki'', ze studentami Akademii Rolniczej w Krakowie i ich zbiorami owadów, z Marią Kolber-Korpal studentką politologii UJ po Jej podróży do Paryża, itp. Odbywały się też konkursy np. na anioła klasowego, na anielski sztandar klasy, recytatorskie, a także Młodzieżowe Warsztaty Malarskie prowadzone przez artystów, uczestników plenerów. Na stałe do ,,grafiku" wydarzeń w Galerii Internat wpisały się takie imprezy towarzyskie, jak: Andrzejki. Śledź w Galerii, Toast Noworoczny oraz Powitanie lub Pożegnanie roku szkolnego. Nierzadko rozbrzmiewają tu języki obce podczas wielojęzycznego kolędowania i podczas spotkań z przyjaciółmi z Francji, Włoch, Portugalii, Chin, Niemiec czy USA.

            Dziś Galeria Internat to ośrodek kulturalny z bogatym doświadczeniem. To miejsce nauki i spotkań towarzyskich. Tu można w otoczeniu dzieł sztuki miło spędzić czas i skorzystać z gościnnej Kawiarenki.


 
© 2019 przyjacielezszio-sulkowice.pl | Tworzenie stron internetowych