do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  

O nas » Członkowie
Wyciąg ze STSTUTU:

 § 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na;

1. Zwyczajnych

2. Wspierających

3. Honorowych

 

..........................................................................................................

 

 

więcej
 
CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

§14

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
  2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
  3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  4. regularnego opłacania składek.
 
 
© 2019 przyjacielezszio-sulkowice.pl | Tworzenie stron internetowych